13 maj, 2010

700 dagar i Bagdad

Laura skickas iväg till FN högkvarteret i Bagdad. Det är en förvirrande resa, oklart vad hon ska göra där, en oklar konflikt med oändligt många aktörer och massor av historiska fakta i form av siffror och namn som låter så lika att de beblandas i mitt huvud till en Ali-Hussein-Shamer-al soppa. Hon döljer inte att boken varken är en fakta eller en skönlitterär, men som en dagboks/dokumentär-berättelse fast förenklad och förvrängd förmodligen. Jag läser vidare och det lönar sig snart för efter ett tag inser jag att det inte hade gått att skildra konflikten på ett enklare sätt, utan namnsoppan, årtalen, oklarheterna. För det är det som är verklighetens Bagdad - en soppa av historia, konflikter och gubbar som propagerar för olika vägval. Med ambivalensen som enda självklarhet låter Laura mig följa med bland de innersta kretsarna, premiärministern, FNs Bhutto, Gröna zonens hotell där högsta domarna i Saddams mål äter middag. Snart förstår jag att min guide är en viktig, insatt person. Hoppas att Laura Macdissi får fler intressanta jobb framöver så hon kan skriva böcker om det och göra världen lite mer begriplig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar